หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและมีรายได้จากการเกษตร แต่ข้อจำกัดในเรื่องที่ดินทำกิน ส่วนใหญ่จึงเป็นการปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน มีเพียง ถั่วเหลืองและ อ้อยที่มีการปลูกกันในเชิงพาณิชย์
 
ภูมิประเทศ
 
 
สภาพพื้นที่ แสดงถึง เป็นที่สูงเชิงเขา มีที่ราบลุ่มเล็กน้อย ตามหุบเขาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
แม่น้ำ แสดงถึง มีแม่น้ำเงากั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดตากกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
ภูมิอากาศ
 
   
เนื่องจาก อยู่ใกล้เทือกเขาถนนธงชัย และอยู่ในร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากทะเลอันดามัน พัดผ่านทำให้ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ฝนตกชุกเกือบทั้งปี คือตลอดช่วง 8 – 9 เดือน โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม เป็นช่วงที่ฝนตกชุกมาก ลักษณะภูมิอากาศเช่นนี้ทำให้มีด้วยกัน 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่ม ตั้งแต่ เดือน มีนาคม – เมษายน
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
 
สถาบัน
และองค์กรทางศาสนา
 
       
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยง ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ มีประเพณีวัฒนธรรมแบบภาคเหนือทั่วไป

วัด/สำนักสงฆ์ มีจำนวน 7 แห่ง อยู่ที่
  หมู่ 1 บ้านซอแขระกลา   หมู่ 2 บ้านปางทอง
  หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลาคี   หมู่ 4 บ้านแม่อมกิ
  หมู่ 5 บ้านบอหมาก   หมู่ 8 บ้านวะหย่าโจ
  หมู่ 9 บ้านเกร๊ะคี    
  โบสถ์คริส มีจำนวน 5 แห่ง อยู่ที่
    หมู่ 3 บ้านแม่โป   หมู่ 7 บ้านกอแปทะ
    หมู่ 4 บ้านแม่อมกิ   หมู่ 8 บ้านอิวิโจว
    หมู่ 4 บ้านแม่เหว่ยโพคี    
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   
ประเพณีและงานประจำปี
  งานปีใหม่กะเหรี่ยง นิเทาะซอ
  ประเพณีกิจือ (ประเพณีผูกข้อมือ)
   
 
การศึกษาในตำบล
 
         
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
  ห้องเรียนเคลื่อนที่ จำนวน 13 แห่ง
  โรงเรียน ต.ช.ด. จำนวน 1 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
         
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน
    จำนวน 1 แห่ง
  สสช. (สถานบริการสาธารณะสุขชุมชน)
    จำนวน 3 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 75
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
 
         
  จุดตรวจตำรวจภูธร (บ้านแม่เงา หมู่ 3)
    จำนวน 1 แห่ง
  จุดตรวจตำรวจ ตชด.344 (บ้านแม่อมกิ หมู่ 4)
    จำนวน 1 แห่ง
  ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 3 รุ่น
  สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    จำนวน 2 รุ่น
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 080-607-3749
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10