หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 9550 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างดูแลเว็บไซต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 4123 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องปั่นไฟ ดีเซล 5 KW.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องพ่นฆ่าเชื้อละอองฝอย ขนาด 4.5 ลิตร จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]ซื้อโครงหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบแค๊ป พร้อมเบาะนั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำงาน (กระดาษ a๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเอตร์โน๊ตบุ๊ก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อเวชภัณฑที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ วัสดุการควบคุม คัดกรอง การติดตาม การป้องกัน โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ วัสดุควบคุม คัดกรอง การติดตาม การป้องกัน โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) [ 18 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
" ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งรวมทรัพยากร
เอื้ออาทรผู้ด้อยโอกาส ตามรอยพระบาทเศรษฐกิจพอเพียง "
 
วิสัยทัศน์ อบต.แม่วะหลวง
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-577-400
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10