หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามใน ประกาศจัดตั้งสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2542 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 ได้ ดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 82 ง วันที่ 15 ตุลาคม 2542 แล้ว และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป
 
ตราสัญลักษณ์
 
 
ภูเขา แสดงถึง วิถีชีวิตที่แน่นแฟ้นไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับทรัพยากรธรรมชาติ
ทุ่งนาและต้นข้าว แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลแม่วะหลวง ที่มีความร่มเย็นเป็นสุข อาศัยซึ่งกันและกัน มีความพึ่งพาปรองดองกัน
ต้นไผ่ แสดงถึง สัญลักษณ์ของความสง่างาม ความก้าวหน้า ความมุ่งมั่น มั่นคงและซื่อตรง
  สีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นปึกแผ่นมั่นคงชีวิตความเป็นอยู่เจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์
  สีน้ำเงิน เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ สีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เจริญรุ่งเรือง สดใส
  สีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เจริญรุ่งเรือง สดใส
  สีแดง เป็นสัญลักษณ์ของความสว่างสไวในการทำงาน กระตือรือร้น สร้างสรรค์ และความสามัคคีในการทำงาน
  ความหมายโดยรวม หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความเข้มแข็ง ความมีปัญญา ความเจริญรุ่งเรือง ความจงรักภักดีและความสมัคคี
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ 4 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากอยู่ห่าง จากที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง 100 กิโลเมตรตามถนนสายท่าสองยาง-แม่สะเรียง ทางหลวงหมายเลข 105 มีเนื้อที่ประมาณ 328.9 ตารางกิโลเมตร (205,562.50 ไร่)
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง
 
 
แผนที่
 
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ตำบลแม่วะหลวง
อำเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,262 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 3,693 คน คิดเป็นร้อยละ 50.85
  หญิง จำนวน 3,569 คน คิดเป็นร้อยละ 49.15
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,314 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 22.08 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านซอแขระกา 262 237 499 176
2 บ้านปางทอง 479 484 963 298
3 บ้านแม่วะหลวง 584 591 1,175 454
4 บ้านแม่อมกิ 444 414 858 321
5 บ้านบอหมาก 333 282 615 202
6 บ้านแม่หละยอคี 271 272 543 193
7 บ้านอมกอทะ 377 339 716 201
8 บ้านวะหย่าโจ 439 428 867 213
9 บ้านเกร๊ะโก(เกร๊ะคี) 504 522 1,026 256
รวม 3,693 3,569 7,262 2,314
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 080-607-3749
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10