หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
ดอยเลอกวาเดาะ
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
ประเพณีกิจือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
1
2
3
 
 
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน
เพื่อความอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
 
 
นายโกสีย์ เสมาคีรีกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
 
   
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 57 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 45 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 47 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 35 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 41 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 48 
ประกาศเสนอราคา [ 7 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 140 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 178 
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4/2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 200 
ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3/2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 215 
   
[ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 178 
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 358 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 319 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 317 
ประกาศผลการจัดซื้่อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 358 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 342 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 323 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 328 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]อาหารเสริม(นม) [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุตามโครงการทอผ้ากลุ่มสตรีตำบลแม่วะหลวง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]

 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
สอบถามครับ (21 ก.พ. 2565)    อ่าน 143  ตอบ 1  
ข้าราชการ มีตำแหน่งอะไรว่างบ้างครับ (8 ก.ค. 2564)    อ่าน 320  ตอบ 2  
แหล่งท่องเที่ยวเปิดให้บริการหรือไม่ (10 พ.ค. 2564)    อ่าน 403  ตอบ 1  
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว2019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2007  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2019  [ 1 ก.ค. 2565 ]
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7890-7965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) กศ. มท 0816.3/ว1977 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4560  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ กศ. มท 0816.2/ว1985  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1978 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7753-7823 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7824-7847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
 
 
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงกาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนฯ [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา: บทเรียน ความท้าทาย และปัจจับสู่ความสำเร็จ [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 126 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๕ [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 68 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 82 
กำหนดการส่งผลงานครู รอบเดือน ตุลาคม 2562 หลับอบรม 6 เดือน [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
แนวทางการแก้ไขและการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคําสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
การปรับกำหนดการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 56 
ด่วนที่สุด การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
การจัดส่งข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 59 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 152 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาบ ฉ 4 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 57 
 
 
อบต.แม่ตื่น กองสาธารณสุข ฯ ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นเเบบ BG (banana reduce global warming) [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กาษา แจ้งเตือน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกทม. เตรียมความพร้อมร [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.อุ้มผาง เดิน รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่กาษา งานกีฬาสัมพันธ์๗๕ไทยวา [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศ การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต หนองบัวเหนือ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (งวดที่ 10 ป [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสายลวด ได้รับแจ้งมีการร้องขอสนับสนุนที [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด การประชุมการจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบ BG (banana reduce global w [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ตื่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นมีความประสงค์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลประเภทนักบริหา [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.แม่ตื่น การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้ง 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประจำปี 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็ [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุผาแดง โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา)ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่ามะม่วง โครงการ อบต. รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.พระธาตุผาแดง การดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งหลวง การอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
 


ทต.พบพระ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New No [ 30 มิ.ย. 2565 ]ทต.บ้านตาก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไ [ 30 มิ.ย. 2565 ]ทต.บ้านตาก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไ [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.พระธาตุผาแดง จ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมดูแลระบบ [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.วังหิน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือ ถังน้ำพลาสติก จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.วังหิน จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวุฒิชัยฟาร์ม?บ้านนางรัญจวน กว้าง ๕.๐๐ [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.วังหิน จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวุฒิชัยฟาร์ม?บ้านนางรัญจวน กว้าง ๕.๐๐ [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.วาเล่ย์ อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๓๗,๕๐๔ กล่อง [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.วาเล่ย์ ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๓๗,๕๐๔ กล่อง [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.แม่ระมาด จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างโบสถ์คริสตจักร หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ระมาด [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.แม่ระมาด จ้างต่อเติมกันสาด พร้อมหลังคาโรงจอดรถ บริเวณหลังอาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนต [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.นาโบสถ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทองแดง ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.นาโบสถ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโบสถ์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 โ [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.นาโบสถ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรชมภู ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.นาโบสถ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตำลึง ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.นาโบสถ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำเย็น ประจำเดือนกรกฏาคม 25 [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.นาโบสถ์ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.นาโบสถ์ ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ตำบลนาโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.แม่ตื่น จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท 9817 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.อุ้มผาง ปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) บ้านใหม่ท่าแพ หมู่ที่ 6 [ 30 มิ.ย. 2565 ]

 
 
 
 
       

กาแฟอาราบีก้า สดๆจากไร่

เลอกวาเดาะ ขุนเขาแห่งศรัทธา
 
ผลิตภัณฑ์
Otop
สถานที่สำคัญ
Travel
 
       
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 24 พ.ย. 2563
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 080-607-3749
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10