หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.maewaluang.go.th/o...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.maewaluang.go.th/b...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.maewaluang.go.th/p...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.maewaluang.go.th/p...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.maewaluang.go.th/h...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.maewaluang.go.th/p...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.maewaluang.go.th/n...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://web.facebook.com/profi...
o9 Social Network https://web.facebook.com/profi...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.maewaluang.go.th/p...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.maewaluang.go.th/p...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.maewaluang.go.th/p...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.maewaluang.go.th/p...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.maewaluang.go.th/p...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.maewaluang.go.th/p...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.maewaluang.go.th/p...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.maewaluang.go.th/p...
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.maewaluang.go.th/p...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.maewaluang.go.th/p...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.maewaluang.go.th/p...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.maewaluang.go.th/p...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.maewaluang.go.th/p...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.maewaluang.go.th/p...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.maewaluang.go.th/p...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.maewaluang.go.th/p...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.maewaluang.go.th/p...
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.localthai.org/spec...
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่มีการร้องเรียนร้องทุกข์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.maewaluang.go.th/h...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.maewaluang.go.th/h...
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.maewaluang.go.th/p...
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.maewaluang.go.th/p...
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 080-607-3749
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10