หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 
 
สมาชิกสภา
 


นายพะตุแฮ ม่านไพรพฤกษ์
ประธานสภา
 


นายพรศักดิ์ วนานลินี
รองประธานสภา


นางสาวนัทธมน ใจเจริญ
เลขานุการสภา
 
สมาชิกสภา
 


นายพะตุแฮ ม่านไพรพฤกษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายพงษ์เทพ วังนำชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายสมชัย จอมนภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายศรราม เสือบัญชา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายถนอม รุ่งเรืองเฉลิม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายสุพจน์ วนาอาสา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายพะเต่ คงสันติธรรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายฉัตรชัย ไพรโรจน์วิรุฬห์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายธนา คัมภีร์อาญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายพะเกเก วนาอานน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายจะทุ เสือบัญชา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายเจริญ ธารสุนสนธิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
" ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งรวมทรัพยากร
เอื้ออาทรผู้ด้อยโอกาส ตามรอยพระบาทเศรษฐกิจพอเพียง "
 
วิสัยทัศน์ อบต.แม่วะหลวง
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-577-400
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10