หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนัทธมน ใจเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
โทร : 055-577400-1


นางเปรมพร ขันติแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
โทร : 055-577400-1
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายจิรพัฒน์ นิลภา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-577400-1


นางสาวนัทธมน ใจเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-577400-1


-
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-577400-1


นายจิรพัฒน์ นิลภา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 055-577400-1


นางเปรมพร ขันติแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 055-577400-1


นางเปรมพร ขันติแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 055-577400-1


นายจิรพัฒน์ นิลภา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 055-577400-1
 
 
 
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
" ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งรวมทรัพยากร
เอื้ออาทรผู้ด้อยโอกาส ตามรอยพระบาทเศรษฐกิจพอเพียง "
 
วิสัยทัศน์ อบต.แม่วะหลวง
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-577-400
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10