หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 
 
บุคลากร
 


นางสาวนัทธมน ใจเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
โทร : 055-577400-1


นางเปรมพร ขันติแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
โทร : 055-577400-1
 
สำนักปลัด
 


นายจิรพัฒน์ นิลภา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-577400-1


นางสาวรัชนีย์ วรรณสารคีรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 055-577400-1


นายวชิระ คชเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
โทร : 055-577400-1


นายองอาจ อมรพันธุ์สกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทร : 055-577400-1


นายนำชัย ทรัพย์สุนทร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร : 055-577400-1


นายธนภัส น้ำรินชื่นจิตใส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 055-577400-1


นายธนภูมิ ขุนคีรีจำรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
โทร : 055-577400-1


นายวันชัย คงสันติธรรม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 055-577400-1


นางสาวสลักจิตร เสมาคีรีกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-577400-1


นางสาวศิริภา นิลภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
โทร : 055-577400-1


นายพรชัย ไพรโรจน์วิรุฬห์
พนักงานจ้าง
โทร : 055-577400-1


นายวรศักดิื อยู่กันทรากร
ภารโรง
โทร : 055-577400-1


นายบุญช่วย สีรุ้งประกายแจ่ม
ยาม
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-577-400
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10