หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 
 
สถานที่สำคัญ
 
   ดอยเบอบาตู  (จังหวัด ตาก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/44

ลำดับภาพที่ 2/44

ลำดับภาพที่ 3/44

ลำดับภาพที่ 4/44

ลำดับภาพที่ 5/44

ลำดับภาพที่ 6/44

ลำดับภาพที่ 7/44

ลำดับภาพที่ 8/44

ลำดับภาพที่ 9/44

ลำดับภาพที่ 10/44

ลำดับภาพที่ 11/44

ลำดับภาพที่ 12/44

ลำดับภาพที่ 13/44

ลำดับภาพที่ 14/44

ลำดับภาพที่ 15/44

ลำดับภาพที่ 16/44

ลำดับภาพที่ 17/44

ลำดับภาพที่ 18/44

ลำดับภาพที่ 19/44

ลำดับภาพที่ 20/44

ลำดับภาพที่ 21/44

ลำดับภาพที่ 22/44

ลำดับภาพที่ 23/44

ลำดับภาพที่ 24/44

ลำดับภาพที่ 25/44

ลำดับภาพที่ 26/44

ลำดับภาพที่ 27/44

ลำดับภาพที่ 28/44

ลำดับภาพที่ 29/44

ลำดับภาพที่ 30/44

ลำดับภาพที่ 31/44

ลำดับภาพที่ 32/44

ลำดับภาพที่ 33/44

ลำดับภาพที่ 34/44

ลำดับภาพที่ 35/44

ลำดับภาพที่ 36/44

ลำดับภาพที่ 37/44

ลำดับภาพที่ 38/44

ลำดับภาพที่ 39/44

ลำดับภาพที่ 40/44

ลำดับภาพที่ 41/44

ลำดับภาพที่ 42/44

ลำดับภาพที่ 43/44

ลำดับภาพที่ 44/44
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : ดอยเบอบาตู
 
ที่ตั้ง :
 
ข้อมูล : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวแบบการเยือนแหล่งธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้ และหาประสบการณ์แปลกใหม่ที่สร้างความประทับใจในธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์ โดยนักท่องเที่ยวจะคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้ง ขนบธรรม ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ให้คงอยู่สืบไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนอกจากที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว ต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนด้วยถ้าหากคนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในชุมชนวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนอาจสูญหายไปไม่มีให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้เห็น ตำบลแม่วะหลวงเป็นตำบลเล็กๆในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แต่อุดมไปด้วยทรัพยากรและธรรมชาติที่สมบูรณ์ โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนจะประกอบอาชีพทำการเกษตร ค้าขาย ทำนา และเลี้ยงสัตว์ บ้านปางทองกลุ่มบ้านโหย่กะแตะ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่วะหลวง เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งทีมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนไว้จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ กลุ่มบ้านโหย่กะแตะ มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบและภูเขา ลักษณะพื้นที่สวนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบบนภูเขา โดยทางทิศเหนือติดกับเขตอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศใต้และทิศตะวันตกติดเขตตำบลท่าสองยาง จังหวัดตาก ทิศตะวันออก ติดบ้านแม่สะเปาและบ้านปางทอง บริเวณตอนกลางเป็นพื้นที่ตั้งบ้านเรือนของชาวบ้าน รอบข้างเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งนา โดยชาวบ้านจะมีการปลูกพริกกะเหรี่ยง ข้าว ฟักเขียว ฟักทอง แตงดอย และกล้วยต่าง ๆ เก็บไว้บริโภคตามฤดูกาล &ldquo;ดอยเบอบาตู&rdquo; เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและยังเป็นธรรมชาติแบบเดิม ซึ่ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เนื่องจากโดยสภาพพื้นที่จะมีความสวยงามในแต่ละฤดู ฤดูฝนก็จะเป็นช่วงที่ตรงกับการเริ่มปลูกพืชผลทางการเกษตรจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวพอดี ฤดูหนาวก็จะเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน จนถึง เดือนกุมพันธ์ ของแต่ละปี
 
 
ผู้เข้าชม 222 ท่าน         
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
" ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งรวมทรัพยากร
เอื้ออาทรผู้ด้อยโอกาส ตามรอยพระบาทเศรษฐกิจพอเพียง "
 
วิสัยทัศน์ อบต.แม่วะหลวง
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-577-400
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10